Smlouva pro vzdělávací instituce (EEA) pro základní a střední školy

 

 

Co je Smlouva pro vzdělávací instituce (EEA) pro K-12?

 

Licenční program Smlouva pro vzdělávací instituce společnosti Adobe (EEA) nabízí základním a středním školám (K-12) výrazné úspory při hromadných nákupech vybraných počítačových aplikací služby Creative Cloud a dalšího softwaru Adobe. Program EEA poskytuje vzdělávacím institucím přístup k novým verzím a aktualizacím produktů zakoupených a licencovaných v rámci programu EEA na dané období.

 

Kdo je oprávněn pořídit si školní licence v rámci EEA K-12?

 

  • Základní školy
  • Střední školy, střední odborné školy a odborná učiliště, gymnázia (bez podmínky zaměření) – soukromé i státní, které poskytují minimálně dvouleté denní studium (prezenční)
  • Akreditované školy Ministerstvem školství (za podmínek v předchozím bodu)

 

Pro vysoké školy a univerzity nejsou celoškolské licence nabízeny, pro tento typ škol jsou určeny licence pro instituce vyššího vzdělání.

 

Jaké jsou výhody této varianty?

 

  • Časově omezené licence produktů verze CC 2014 pro výuku za výhodnějších cenových podmínek, pro kompletně celou školu. Nabízeno jako plná sada desktopových aplikací Adobe Creative Cloud (bez doplňkových služeb), plus dvě volitelně rozšiřující sady aplikací pro rozšíření

    Dodání formou certifikátu s licenčním číslem s časovým omezením

  • Univerzální přístup - poskytuje přístup k vybraným aplikacím Adobe pro pedagogické a administrativní pracovníky, i studenty, v počítačích školou vlastněných nebo využívaných v pronájmu
  • Jednodušší správa licencí a zachování shody - licenční web společnosti Adobe (LWS), který je chráněný heslem, umožňuje snadno spravovat softwarové licence
  • Doba platnosti smlouvy - jednoletá nebo dvouletá smlouva, termínovaná licence
  • Požadavek minimálního počátečního nákupu - základní nebo střední škola, minimálně 20 vyučujících a administrativních pracovníků školy

 

Jak SPOČÍTAT VÝSLEDNOU CELKOVOU CENU?

 

Základ pro výslednou cenu školní multilicence je stanoven podle celkového počtu učitelů a administrativních pracovníků školy, zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek (značen FTE). Není závislá ani na počtu studentů, ani na množství počítačů, na kterých má být nainstalováno.

 

FTE = (počet vyučujících na plný úvazek) + (počet vyučujících na částečný úvazek / 3) + (počet administrativního personálu na plný úvazek) + (počet administrat. personálu na částečný úvazek / 2)

 

Do administrativního personálu jsou zahrnuty veškeré osoby školy podílející se na chodu školy pracující s PC (sekretariát, účtárna, IT správa, právní oddělení, apod.). Nezahrnuje kuchařky, uklízečky, údržbu školy, apod..