Spotřeba PHM

 

Náklady na pohonné hmoty jsou nejvýznamnější položkou při provozu vozidel a tím i prioritou pro jejich kontrolu a snížení. Realizujeme všechny dostupné metody, které takovou situaci řeší, případně jejich kombinace:

  • elektronický asistent jízdy
  • ekonomický styl jízdy řidiče
  • Spotřeba motoru
  • PHM v nádrži – tankování, úbytek

Eliminujte náklady na PHM jak ekonomickou jízdou řidiče, tak prevencí před krádežemi!

 


Elektronický asistent jízdy

Zajišťuje úsporu značných finančních prostředků díky snížení spotřeby PHM o 4% - 12%! Snižte spotřebu aktivně – palivo není zbytečně propáleno výfukem. Navíc snížíte emise a deklarujete pozitivní přístup k životnímu prostředí.

Jedinečné řešení, které upravuje chování jízdního stylu řidiče nezávisle na řidiči. Není nutné řidiče školit, sledovat jízdní návyky a neustále ho kontrolovat a hodnotit. Snižte spotřebu hned, bez zbytečné administrativy nebo zatížení vašich pracovníků. Sami se přesvědčíte, jaká je reálná úspora PHM ve vaší společnosti v reálném provozu. Vlastnímu nasazení předchází vždy testovací fáze – spotřeba před nasazením a po něm. Žádné sliby, pouze fakta!

Podívejte se na bližší informace zde nebo nás rovnou kontaktujte. Největší úspory se projeví u komunální techniky, městských autobusů, rozvozů v aglomeracích.

 
Ekonomický styl jízdy řidiče

Dopravní společnosti se značně soustředí na krádeže PHM. Nicméně řidič, který jezdí nehospodárně, zbytečně propálí 10% paliva i více, což jsou ročně desítky tisíc korun. I v případě že je řidič řádně proškolen pro ekonomickou jízdu, je nutné pravidelně jeho styl vyhodnocovat a nejlépe i finančně motivovat – v opačném případě se během pár měsíců vrací ke svým původním návykům a školení ekonomické jízdy ztrácí efekt.

 

Snižte náklady na PHM tím, že jich část vůbec nevznikne. Navíc ušetříte nejenom náklady na PHM, ale také na údržbu vozidla a snížíte emise. Prokážete i aktivní přístup k životnímu prostředí.

 

Podívejte se na naše řešení:

Omnitracs / Qualcomm                    Iveconnect, telematika Iveco                    WFS CERTIFIED partner logo 170x100px

  


Spotřeba motoru

Sledujte průběžně spotřebu paliva v motoru! Získáte informace nezávislé na řidiči a budete mít více informací řešit případné nesrovnalosti.

Relativně přesná informace u současných vozidel, díky které získáme kvalitní přehled o spotřebě motoru. Rychle porovnáte vykazovanou spotřebu řidiče a naměřenou a můžete se soustředit na konkrétní případy. Získáte také obrázek spotřeby PHM v čase, abyste mohli porovnat spotřebu v závislosti na zakázkách, naložení nebo typu přepravy. Je zde eliminováno nevyužité palivo, které se vrací zpět do nádrže.


PHM v nádrži

Zamezte krádeži PHM díky nepoctivým metodám při tankování nebo únikům z nádrže!

Hodně diskutované téma dopravních společností. Je však nutné vzít v úvahu řadu aspektů a nepřesností. Jako například značnou teplotní roztažnost nafty, pěnivost, kapacitu nádrže, kombinaci více nádrží, přesnost spolehlivost. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace. Máme přesné měření PHM.